In de laatste maanden van 2018 was een gedeelte van mijn werk te zien in Grand Café 'Muntpunt' te Brussel.